Vi tycker att det är viktigt att värna om individens integritet i det digitala samhället. Därför vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi gör för att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt.

Personuppgifter

Vi (Social Vitality AB, med organisationsnummer 559196-5263, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, Sverige) hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Definition

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Vi hanterar personuppgifter i form av förnamn, efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, fysisk adress, postadress och IP-adress.

Vårt ansvar

Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Skicka ett mejl till support@socialvitality.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.

Säkerhet

Vi gör allt vi kan för att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt. Enbart ett fåtal personer inom Social Vitality AB har tillgång till inloggningsuppgifterna och tvåfaktorsautentiseringen för de tjänster vi använder för att lagra personuppgifter. Om datan skulle hamna i fel händer kommer vi naturligtvis kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

För dig som är kund eller medarbetare

Vi lagrar personuppgifter för att kunna upprätthålla affärsrelationen och ge viktig information under tiden för samarbetet i projekthanteringsverktyget Trello (Fog Creek Software). Läs mer: Trello Privacy. Vi sparar även vissa av dina personuppgifter på rättsliga grunder eftersom den svenska lagen kräver att bokföringsunderlag skall sparas i 7 år.

Kakor

Vi (Social Vitality AB, med organisationsnummer 559196-5263, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, Sverige) använder kakor på våra webbplatser, bland annat socialvitality.se. Kakor används på de allra flesta webbplatser, och enligt den svenska lagen är vi skyldiga att informera om vad kakor är och hur vi använder dem.

Kakor är små textfiler som sparas i din enhet. Varje kaka innehåller information om ditt besök på hemsidan och används av oss för att kunna förbättra användbarheten. Ibland använder vi även kakor för att kunna erbjuda innehåll och annonser som är relevant för dig.

Vi skickar dessutom vidare den insamlade informationen till några av de analys- och annonstjänster vi samarbetar med. Tjänsterna kan varken identifiera dig som person eller din dator. Vi använder Google Analytics för att förstå och tolka användarbeteenden. Vi använder Google Adwords och Facebook Pixels för att kunna skapa annonser som är relevanta för dig.

Om du inte vill ha några kakor kan du välja att inte acceptera kakor i enhetens webbläsare. Du kan också välja att radera dina kakor. Läs mer på minacookies.se.